-

K-Bremer aps

Ledlys & pære

Størst lumen til 140Lm/watt til 160Lm/watt til bedste pris

Smartflower solcelle blomst - nyt produkt hos K-bremer aps

lav watt men stadig højest lumen på markedet som giver den største lux

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der er gode at overveje, inden du investerer i LED-belysning.

Hvorfor LED-pærer?

Det er et spørgsmål, som millioner af mennesker vil have et svar på i en overskuelig fremtid. Svaret er simpelt. LED pærer kan spare dig for tusindvis af kroner på din El-regning. LED-pærer vil reducere CO2 udledningen i naturen. LED-pærer har så lang en levetid,at du nærmest vil renovere huset før du skifter pæren. Endelig vil gløde & fluorescerende pærer (sparepærer) være forældet inden for 10 år.


Kan alle 230V LED-pærer dæmpes med en alm. lysdæmper?

Nej, det er desværre ikke muligt. Det kræver et specielt kredsløb for at kunne dæmpe LED-pærer. Almindelige LED-pærer vil stå og blinke og give en nærmest stroboskop-effekt ved tilslutning af lys-dæmper. K-Bremer`s LED-pærer er tydeligt opmærket som dæmpbare hvis man bestiller.


Lyser LED-pærer med flere lysdioder kraftigere end glødepærer?

Antallet af lysdioder er ikke den afgørende faktor for pærens lysstyrke. Der findes mange forskellige lysdioder og mange størrelser og lyseffekter. Den mest præcise indikator for lysstyrken fra en LED-pære er at måle lumen eller lux. Lumen måler mængden af lys, der udsendes fra en pære. Lux måler, hvor stærkt lyset er på en overflade på en bestemt afstand.


Hvad er en LED?

LED (Light Emitting Diode) er en lysdiode. En LED er en elektronisk lyskilde, en såkaldt halvleder.
Lysdioder arbejder på en helt anden præmis, der svarer til transistorer eller anden elektronik langs disse linjer. Der er ingen tråd at brænde over. Det er også en langt mere effektiv lyskilde, der producerer betydeligt mere lys per watt end en traditionel pære. Lyskilder i erhverv og privat kræver 230 volt, en LED bruger kun to eller tre volt. Der er monteret en såkaldt LED-driver i hver pære for at reducere spændingen og samtidig gøre det muligt, for visse LED-pærer, at dæmpe dem.


Hvad bruger du en LED til?

Lysdioder er reelle helte i elektronik verdenen. De gør snesevis af forskellige jobs og findes i alle former for udstyr. Blandt andet former de numrene på digitale ure, videregiver oplysninger fra fjernbetjeninger, lyser ure op og fortæller dig, hvornår dine apparater er tændt. Samles de, kan de danne billeder på en tv-skærm eller belyse et lyskryds. Og nu kan de også bruges som rum- og arbejdsbelysning.


Hvordan virker en LED?

En LED er en komponent, der består af to forskellige forurenede halvleder materialer. P-materialet og N-materialet. Derfor kalder man også LED’en for en halvleder. P-materialet, også kaldet anoden, er forurenet på en sådan måde, at der er underskud af frie elektroner. N-materialet – også kaldet katoden, er forurenet på en anden måde, så der er overskud af frie elektroner.

På denne måde får man en komponent, der kun kan lede strømmen i en retning, nemlig fra katoden til anoden. Katoden er minus og anoden er plus, så strømmen går altså fra minus til plus.

Når der går en strøm gennem LED’en, frigives der såkaldte fotoner, der dannes ved, at elektroner går fra katoden til anoden. Fotoner er frie elektroner der afgiver lys, som bruges af det menneskelige øje. Selve frigivelsen af fotonerne sker, når elektronerne skal igennem et micro hul i LED-chippen, hvor de er nødt til at frigive fotoner for at passere hullet.

Selve princippet bag LED blev allerede opfundet i år 1907 af en mand ved navn Henry Joseph Round. Han opdagede, at hvis han lod en strøm passere en Silicium Carbid (SiC) krystal, begyndte den at afgive et svagt lys.
Hvorfor bruge LED-drivere?

Traditionelt har LED-pærer været drevet ved hjælp af serie modstand. Det virker normalt okay, hvis der ikke er nogen ydre belastninger, der kan påvirke den. Hvis en ekstrem tung belastning bliver anvendt, når en LED-pære kører en kompressor eller pumpe, vil det give et dyk i spændingen. Disse dyk i spænding og strømstyrke påvirker levetiden på LED-pærer kraftigt. Eksempler på tunge induktive belastninger omfatter svømme pool pumper og store køleskabe. Disse kan forårsage, at traditionelle glødelamper og halogenpærer vil dæmpe lyset i et par sekunder.

Vi bruger en såkaldt ”Konstant-strøm LED-driver”. Den har et lille integreret kredsløb, som holder strømmen ved eventuelle dyk i spændingen, og derfor vil den automatisk kompensere for eventuelle tab og beskytte LED’en.


Hvor længe kan LED’erne holde?

Industriens standard for LED-pærer er omkring 50.000 timer. Efter 50.000 timer vil de give et tab på 30 % i lys udbytte, og de vil teoretisk kunne fortsætte til 100.000 timer og opefter.

Husk at 100.000 timer ikke svarer til pærens levetid, men LED’ens levetid.


Hvordan påvirker forskellige omgivende temperaturer LED’ens effektivitet?

LED-pærer fungerer i princippet bedst i lave temperaturer. Jo bedre køling, des mere lysstyrke. Forskellen fra 10 til 30 graders varme vil dog aldrig kunne ses. Forskellen vil først blive tydelig, når man kommer under -10 grader. Selve LED’en har en maksimal temperatur på +250 grader.


Hvad er Farvetemperatur?

Farven på elektrisk lys kan variere rigtig meget, specielt ved LED-lys.

Hvis man tager almindeligt hvidt lys, er hvidt lys ikke bare hvidt lys, men kan være rødligt som lyset fra en solnedgang, eller blåt som lyset fra en blå himmel på en kold vinterdag.

For at inddele det hvide lys i farver, bruger man betegnelsen farvetemperatur, som giver lyset den rødlige (varme) eller blålige (kolde) oplevelse.

 

 
Forskellige farvetemperatur på Kelvinskala.

 

Jo højere farvetemperatur, jo koldere, og jo mere blåligt bliver lyset.

Man sammenligner ofte farvetemperaturen med et glødende stykke jern. Når det langsomt opvarmes, er det først rødglødende ved lav temperatur. Efterhånden som det varmes op, bliver det først mere orange, så mere hvidt, for senere at blive hvidglødende og nærmest blålig hvidt, når temperaturen er meget høj.

Lysdioder er ofte meget blålige og kølige i lysfarven og har derfor normalt en høj farvetemperatur på 5-6000 K. Men for at kunne matche glødepærer, er der også udviklet varmhvide lysdioder med farvetemperaturer på mellem 2700-3500K.

Der er altid mulighed for at købe LED-belysning med andre farvetemperaturer. 


Hvad er Farvekonsistens (farvekvalitet) for LED ?

Kvaliteten af LED-lyset bestemmes blandt andet af farvetemperaturen, som angives i Kelvin. Selvom forskellige producenter angiver nøjagtigt samme farvetemperatur, kan den adskille sig fra producent til producent. Man skal også være opmærksom på, at farvetemperaturen ved LED kan forandres med tiden. Nogle lysdioder kan holde en meget høj farvekvalitet i de første tusind timer, men forringes derefter hurtigt. Også armaturkonstruktionen kan have en negativ påvirkning på, om kølingen af lysdioden er for dårlig, eller om lysdioden drives for hårdt.

Graden af farvekonsistens (MacAdam-faktoren) mellem hver lysdiode skal være så lav som muligt for at få den mest ensartede farveoplevelse.

Et LED-produkts farvekvalitet, det vil sige hvor præcis farvetemperaturen er, angives med MacAdam-ellipser SDCM på skalaen 0-10. Mellem 0 og 4 er det svært at se farveforskelle, men længere oppe på skalaen kan man opleve tydelige og direkte forstyrrende forskelle i visse applikationer. I et udendørsmiljø kan MacAdam 7 - 8 SDCM være fuldt tilstrækkelig, mens kravene indendørs normalt ligger på MacAdam 3-6 SDCM. Vores LED pære ligger på MacAdam på 5-6 SDCM.
 

Hvad er Farvegengivelse (Ra-index)?

Farvegengivelsen Ra er en karakter for, hvor god en farvegengivelse en lyskilde har i forhold til dagslys.
Ra-værdien for en lyskilde kan ikke måles, men beror på en visuel bedømmelse i forhold til dagslysets gengivelse af den samme farve der testes. Ra-værdien angives i forhold til fabrikantens standardiserede testfarvemetode.
Hvad er Lumen?

Lumen (Lm), også kaldet lysstrøm, er betegnelsen for den mængde af lys, der udsendes fra en uafskærmet lyskilde 360grader rundt om i en radius på 1m.


 

Hvad er Lux?

Belysningsstyrken LUX (E) er et mål for, hvor kraftigt en flade er belyst.

 

Hvad er Candela?

Lysstyrken candela (I) er et mål for, hvor meget lys der udsendes i en bestemt retning fra lyskilden. På den måde kan du se, hvor kraftig lyskilden er. Måleenhederne Lumen og Lux bruger man mest i beskrivelsen af LED-pærer.

 

Hvor meget lys har man brug for?

Behovet for belysningsstyrke er forskelligt fra menneske til menneske og afhænger af den valgte type lyskilde. Der er derfor ikke noget entydigt svar på, hvad det rigtige lys er for den enkelte person.

Vi giver her vores bud på, hvilke belysningsstyrker der anbefales i de forskellige rum i boligen.


Hvad betyder CE-mærket på vores produkter?

CE-mærket er en fælles EU-norm, der sikrer, at produktet overholder en række mindstekrav med hensyn til sikkerhed, sundhed, forbrugerbeskyttelse og lignende. CE-mærkning alene er ikke et kvalitetsstempel i sig selv.

En anden vigtig faktor CE-mærkningen skal overholde, er EMC. EMC står for Elektro Magnetisk Kompabilitet (Compability). EMC er produktets evne til at fungere i sit miljø uden at forstyrre eller lade sig forstyrre elektrisk eller elektromagnetisk. Det er et EU direktiv, som henviser til gældende Europanormer på området inden for elektriske forstyrrelser fra et produkt og et produkts immunitet mod elektriske forstyrrelser.

Vi har, som importør, ansvaret for at alle vores produkter er forsvarligt CE-mærket. Derfor ligger vi også inde med alle overensstemmelseserklæringer på hvert enkelt produkt.


Hvad betyder IP?

IP (Ingrees Protection) angiver armaturers kapslingsklasse, dvs. den grad af beskyttelse kapslingen yder. Det første ciffer betegner modstandsdygtighed mod faste fremmedlegemer (støv), og det andet ciffer modstandsdygtighed mod vand. Eks. IP20.